Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje, że w dniach:

14-15.02.2017r.(wtorek, środa)

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Policznie w godz. od 8.00 do 14.30 będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.