Poniżej zamieszczany harmonogram dodatkowych zajęć  z języka angielskiego w roku 2017

 

Harmonogram zajęć z języka angielskiego

Data

Klasa / godzina

5, 12, 19, 26 stycznia 2017

Klasa 0 – I godz. 17:00 – 17:30

klasa II godz. 17:30 – 18:00

klasa III godz. 18:00 – 18:30

klasa IV – VI godz. 18:30 – 19:00

2, 9 lutego 2017

2, 9, 16, 23, 30 marca 2017

6, 20, 27 kwietnia 2017

4, 11, 18, 25 maja 2017

1, 8 czerwca 2017