Samorząd gminy Policzna zainicjował projekt wymiany istniejącego oświetlenia drogowego na nowoczesne oprawy LED. Projekt nie tylko przyczyni się do redukcji kosztów eksploatacji, ale także poprawi jakość i efektywność oświetlenia na terenie gminy. Inwestycja, o łącznej wartości ponad 739 tysięcy złotych, ma zakończyć się we wrześniu tego roku. Pozyskane dofinansowanie zewnętrzne wyniesie ponad pół miliona złotych i pokryje większość kosztów.

Będzie nie tylko jaśniej, ale też energooszczędnie

W ramach planu modernizacji oświetlenia w gminie Policzna, zdecydowano się na kompleksową wymianę starych opraw sodowych na nowoczesne, energooszczędne oprawy LED. Projekt będzie realizowany przez firmę Pollight sp. z o.o. z Warszawy. Działanie obejmuje nie tylko wymianę 482 sztuk drogowych opraw oświetleniowych oraz 18 sztuk ozdobnych, ale także wykonanie inwentaryzacji istniejącego oświetlenia i projektu fotometrycznego. Dobór nowych opraw zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi normami, co zagwarantuje najwyższą jakość realizacji.

Znaczące dofinansowanie

Wartość zadania została wyceniona na kwotę 739 tys. 230 zł. Samorząd gminy Policzna pozyskał na ten cel znaczące dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 591 tys. 384 zł. Środki będą pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład i zostały przyznane w ramach 9. edycji „Rozświetlamy Polskę”. Pozostałą kwotę, w wysokości 147 tys. 846 zł pokryje samorząd gminy.

Inwestycja ta nie tylko zapewni oszczędności kosztów utrzymania oświetlenia, ale także przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. – Przejście na oświetlenie LED to znaczący krok naprzód dla naszej gminy. Będzie jaśniej na naszych drogach, co zwiększy bezpieczeństwo i komfort zarówno mieszkańców, jak i kierowców. Dodatkowo, oświetlenie LED jest znacznie bardziej energooszczędne, co przyniesie istotne oszczędności dla budżetu gminy. Jestem przekonany, że ta inwestycja przyczyni się do poprawy jakości w przemieszczaniu się po gminie Policzna po zmroku – podkreśla wójt Tomasz Adamiec.

Wymiana opraw zostanie zakończona we wrześniu bieżącego roku, zgodnie z planem projektu. Wykonawca zobowiązał się także do przeprowadzenia szczegółowych pomiarów natężenia oświetlenia, aby upewnić się, że nowe instalacje spełniają założone normy i oczekiwania.