W związku z otrzymanym pismem od Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu, prosimy o nieskładowanie wyrobów zawierających azbest w pobliżu dróg gminnych i powiatowych, gdyż stwarza to poważne zagrożenie dla ruchu drogowego.

Informujemy również, iż odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Policzna uzależniona jest od dostępności środków finansowych, które pozyskujemy na ten cel.

W związku z powyższym prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, jednocześnie zapewniamy, że staramy się aby odbiór azbestu przebiegał sprawnie i bezpiecznie.

 

Wójt Gminy Policzna

/-/ Tomasz Adamiec