Medica Badania Sp. z o.o. realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2017 są to roczniki od 1948 do 1967), objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z finansowanej przez NFZ mammografii.

Według informacji NFZ w roku 2016 jedynie około 44% kobiet z Gminy Policzna uprawnionych do bezpłatnych badań wykonało sobie profilaktycznie mammografię. Mamy nadzieję, że wspólne działania i częstsze wizyty mammobusów przyczynią się do zwiększenia świadomości zdrowotnej mieszkanek skutkując wysoką frekwencją

na badaniach.

 

Termin oraz miejsce badań:

4 września 2017r. (poiedziałek)

obok Ośrodka Zdrowia, Policzna, ul. B.Prusa 9