Sekretarz Powiatu udostępnia link do ankiety on-line, której celem jest poznanie poglądów i opinii mieszkańców powiatu zwoleńskiego na temat kierunków rozwój, potrzeb społecznych i warunków życia. 

 

https://frdl.org.pl/ankiety/badania-opinii-spolecznej-dotyczace-kierunkow-rozwoju-potrzeb-spolecznych-i-warunkow-zycia-w-powiecie-zwolenskim