POWIAT ZWOLEŃSKI

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO

HARMONOGRAM NA 2019 rok

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez Starostę Zwoleńskiego.

Numer telefonu 48-677-96-23

Urząd Gminy

w Przyłęku PONIEDZIAŁEK w godzinach od 11.30 do 15.30

Pokój nr 18

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela radca prawny.

Urząd Gminy

w Kazanowie WTOREK w godzinach od 7.30:00 do 11.30

Pokój nr 6

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela radca prawny.

Urząd Gminy

w Tczowie ŚRODA w godzinach od 08.00 do 12.00

Pokój nr 21

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela adwokat.

Urząd Gminy

w Policznie CZWARTEK w godzinach od 7.30 do 11.30

Pokój nr 2a

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela radca prawny.

ZWOLEŃ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Wojska Polskiego 78

PIĄTEK w godzinach od 8:00 do 12:00

Pokój nr 6

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela adwokat.

       ZWOLEŃ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Kochanowskiego1

Dyżur przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udzielać będzie radca prawny lub adwokat.

PONIEDZIAŁEK w godz. od 8:00 do12:00

WTOREK,CZWARTEK, PIĄTEK w godz. od 7:30 do 11:30

Dyżur przeznaczony na świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

ŚRODA w godz. 7.30-11.30

Pokój nr 15

Punkt mieszczący się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu prowadzony jest przez organizację pozarządową Fundacja Honeste Vivere,

ul. Amałowicza Tatara 7, 04-474 Warszawa.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będzie radca prawny lub adwokat.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy osoba, o której mowa

w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych w dowolnym punkcie utworzonym na terenie Powiatu Zwoleńskiego.