Świetlica Gminna w Policznie

       ogłasza konkurs na wykonanie

OZDOBY BOŻONARODZENIOWEJ

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Policzna

Obejmuje następujące grupy wiekowe:

I grupa: I – III klasa /II grupa: IV – VI klasa / III grupa: młodzież gimnazjalna

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie Ozdoby Świątecznej – forma i technika dowolna( bombka, stroik itp. )

Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora , klasa, adres szkoły.

Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania.

Konkurs trwa od 24 listopada do 16 grudnia 2016 r.

Prace należy składać w Świetlicy Gminnej w Policznie w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej policzna.ugm.pl

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 20 grudnia godz.15.00 w Świetlicy Gminnej w Policznie.


WSZYSTKICH BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 Regulamin konkursu ,, Ozdoba Bożonarodzeniowa”

Organizator Świetlica Gminna w Policznie

ul. Bolesława Prusa 4

tel. 48 6770048

Cel

 1. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;

 2. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

 3. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac;

Uczestnicy

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Policzna;

 2. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

I grupa – I-III klasa,

II grupa – IV-VI klasa

III grupa – młodzież gimnazjalna

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie Ozdoby Świątecznej w dowolnej formie i dowolną techniką (bombka, stroik itp.)

 2. Przy ocenie i nagradzaniu prac będą brane pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania;

 3. Do wykonania stroiku, bombki lub innej ozdoby prosimy nie używać żywego świerku!

 4. Do pracy należy dołączyć karteczkę z czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora pracy , klasa, adres szkoły;

 5. Konkurs trwa od 24 listopada 2016r. do 16 grudnia 2016r;

 6. Prace należy złożyć w Świetlicy Gminnej w Policznie w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2016 r;

 7. Każdy uczestnik wykonuje 1 pracę;

 8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora;

 9. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje swojej pracy i wizerunku dla celów związanych z konkursem;

 10. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora;

 11. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej policzna.ugm.pl

 12. Organizator konkursu przewiduje utworzenie z nich wystawy pokonkursowej;

Nagrody

 1. Organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce we wszystkich kategoriach oraz ewentualne wyróżnienia;

 2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 grudnia godz.15.00, w Świetlcy Gminnej w Policznie.