Zawiadomienie

Dnia 28 sierpnia 2015 r. /piątek/ godz. 09.00 w Świetlicy Gminnej w Policznie odbędzie się sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 

  1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
  2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  4.  Podjęcie uchwał.
  5. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015.
  6.  Ocena przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016.
  7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  8.  Sprawy różne.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zamknięcie obrad.