Sekretariat

Renata Czaplarska


Pokój nr 5
48 677 00 39 wew. 31
sekretariat@policzna.ugm.pl
Referat finansowy

Kierownik referatu – skarbnik gminy  inż. Teresa Makuch


Pokój nr 7
48 677 00 39 wew. 33
skarbnik@policzna.ugm.pl
Wymiar podatków

Podinspektor mgr Anna Pawelec


Pokój nr 2
48 677 00 39 wew. 48
wymiar@policzna.ugm.pl
Księgowość podatkowa

Podinspektor mgr Ewelina Gradka


Pokój nr 2
48 677 00 39 wew. 48
podatki@policzna.ugm.pl

 

 

Księgowość budżetowa

Inspektor mgr Jolanta Pszczółkowska


Pokój nr 8
48 677 00 39 wew. 34
ksiegowosc@policzna.ugm.pl
Główny księgowy budżetu oświaty

Inspektor Małgorzata Szarek


Pokój nr 9
48 677 00 39 wew. 35
place@policzna.ugm.pl
Płace

Podinspektor mgr  Paweł Jaworski


Pokój nr 9
48 677 00 39 wew. 35
place@policzna.ugm.pl
Obsługa szkół i przedszkoli

Podinspektor mgr Anna Wójtowicz


Pokój nr 15
48 677 00 39 wew. 42
oswiata@policzna.ugm.pl
Gospodarka gruntami i archiwum zakładowe

Podinspektor mgr Paulina Włodarczyk


Pokój nr 16
48 677 00 39 wew. 37
grunty@policzna.ugm.pl

 

Referat inwestycji, rolnictwa i ochrony środowiska

 

Kierownik referatu – 

mgr inż. Robert Strzelecki


Sprawy: rolnictwo, ochrona środowiska
Pokój nr 16
48 677 00 39 wew. 37

kom. 530-244-897
rolnictwo@policzna.ugm.pl

Inwestycje

Inspektor  mgr inż. Piotr Tomaszewski


Pokój nr 10
48 677 00 39 wew. 36 

kom. 530-326-209
budownictwo@policzna.ugm.pl

Rozliczenia za wodę, ścieki i odpady

mgr Ewelina Mizak


Pokój nr 10
48 677 00 39 wew. 36
wso@policzna.ugm.pl
USC, dowody osobiste, ewidencja ludności

mgr Monika Pająk

Zastępca Kierownika USC


Pokój nr 1
48 677 00 39 wew. 47
usc@policzna.ugm.pl
Obsługa rady i komisji pozyskiwania środków pomocowych oraz wybory ławników

Inspektor mgr Anna Adamiec


Pokój nr 14
48 677 00 39 wew. 45
radagminy@policzna.ugm.pl
Finanse, wybory, jednostki pomocnicze

Inspektor mgr Marzena Gwozdowska


Pokój nr 14
48 677 00 39 wew. 45
faktury@policzna.ugm.pl
Obrona cywilna, straż pożarna, drogi

Inspektor Andrzej Wieczorek


Pokój nr 11
48 677 00 39 wew. 46
drogi@policzna.ugm.pl
Kultura


Świetlica Gminna , Policzna ul. Bolesława Prusa 4
48 677 00 48
swietpol@poczta.onet.pl