Sekretariat

Renata Czaplarska


Pokój nr 5
48 677 00 39 wew. 31
sekretariat@policzna.ugm.pl
Sekretarz Gminy

mgr inż. Robert Strzelecki


Pokój nr 12
48 677 00 10 

530 244 897
sekretarz@policzna.ugm.pl

Referat finansowy

Kierownik referatu – skarbnik gminy  mgr Anna Pawelec


Pokój nr 7
48 677 00 39 wew. 33
skarbnik@policzna.ugm.pl
Wymiar podatków

 mgr Aleksandra Otarkowska


Pokój nr 2
48 677 00 39 wew. 48
wymiar@policzna.ugm.pl
Księgowość podatkowa

Inspektor mgr Monika Pająk


Pokój nr 2
48 677 00 39 wew. 48
podatki@policzna.ugm.pl
Księgowość budżetowa

Inspektor mgr Jolanta Pszczółkowska


Pokój nr 8
48 677 00 39 wew. 34
ksiegowosc@policzna.ugm.pl
Główny księgowy budżetu oświaty

Inspektor mgr Małgorzata Szarek


Pokój nr 9
48 677 00 39 wew. 35

kom. 575 065 335
ksiegowosc.oswiata@policzna.ugm.pl

Płace

Podinspektor mgr  Paweł Jaworski


Pokój nr 9
48 677 00 39 wew. 35

kom. 690 095 405
place@policzna.ugm.pl

Obsługa szkół i przedszkoli

Podinspektor mgr Anna Wójtowicz


Pokój nr 15
48 677 00 39 wew. 42

kom. 730 540 280
oswiata@policzna.ugm.pl

Referat gospodarka gruntami, archiwum zakładowe, ochrony środowiska i dróg

Kierownik Referatu –  mgr Paulina Włodarczyk


Pokój nr 16
48 677 00 39 wew. 37

kom.  530 386 714
grunty@policzna.ugm.pl

Sprawy: grunty, archiwum zakładowe, ochrona środowiska

Stanowisko: obrony cywilnej, straży pożarnej i dróg:

Inspektor  Andrzej Wieczorek

Pokój nr 11
  48 677 00 39 wew. 46

drogi@policzna.ugm.pl

 

Referat inwestycji, rozliczeń za wodę, ścieki i odpady 

Kierownik referatu – mgr inż.  Piotr Tomaszewski


 
Pokój nr 10
48 677 00 39 wew. 36

kom. 530-326-209

Sprawy: inwestycje

budownictwo@policzna.ugm.pl

 

Stanowisko: rozliczenia za wodę, ścieki i odpady

mgr Ewelina Mizak

Pokój nr 10
 48 677 00 39 wew. 36

wso@policzna.ugm.pl

USC, dowody osobiste, ewidencja ludności

Zastępca Kierownika mgr Ewelina Gradka

Zastępca Kierownika USC


Pokój nr 1
48 677 00 39 wew. 47
usc@policzna.ugm.pl
Obsługa rady i komisji pozyskiwania środków pomocowych oraz wybory ławników


Pokój nr 14
48 677 00 39 
radagminy@policzna.ugm.pl
Finanse, wybory, jednostki pomocnicze

Inspektor mgr Marzena Gwozdowska


Pokój nr 14
48 677 00 39 wew. 43
faktury@policzna.ugm.pl
Kultura

Pomoc administracyjna ds. kultury 

Małgorzata Bartkiewicz


Świetlica Gminna , Policzna ul. Bolesława Prusa 4
48 677 00 48
swietpol@poczta.onet.pl