Sekretariat

Inspektor Urszula Olejarz


Pokój nr 5
48 677 00 39 wew. 31
sekretariat@policzna.ugm.pl
Referat finansowy

Kierownik referatu – skarbnik gminy  inż. Teresa Makuch


Pokój nr 7
48 677 00 39 wew. 33
skarbnik@policzna.ugm.pl
Wymiar podatków

Podinspektor mgr Anna Pawelec


Pokój nr 14
48 677 00 39 wew. 48
wymiar@policzna.ugm.pl

 

Księgowość podatkowa

Podinspektor mgr Ewelina Gradka


Pokój nr 14
48 677 00 39 wew. 48
podatki@policzna.ugm.pl

 

 

Księgowość budżetowa

Inspektor mgr. Jolanta Pszczółkowska


Pokój nr 8
48 677 00 39 wew. 34
ksiegowosc@policzna.ugm.pl

 

Inspektor Danuta Krzysztoszek


Pokój nr 9
48 677 00 39 wew. 35
place@policzna.ugm.pl
Płace

Podinspektor mgr.  Paweł Jaworski


Pokój nr 9
48 677 00 39 wew. 35
place@policzna.ugm.pl
 
Księgowość podatkowa, działalność gospodarcza, zastępca kierownika USC,  opłaty, podatki lokalne, zwrot podatku akcyzowego

Inspektor mgr Monika Pająk


Pokój nr 14
48 677 00 39 wew. 48
podatki@policzna.ugm.pl
Oświata, ZUS

Podinspektor Marta Dąbrowska


Pokój nr 15
48 677 00 39 wew. 42
oswiata@policzna.ugm.pl
Gospodarka gruntami, kasa, archiwum zakładowe

Podinspektor mgr Paulina Włodarczyk


Pokój nr 11
48 677 00 39 wew. 37
grunty@policzna.ugm.pl
Rolnictwo, ochrona środowiska

Inspektor mgr inż. Robert Strzelecki


Pokój nr 11
48 677 00 39 wew. 37

kom. 530-244-897
rolnictwo@policzna.ugm.pl

Inwestycje

Podinspektor  mgr inż. Piotr Tomaszewski


Pokój nr 10
48 677 00 39 wew. 36 

kom. 530-326-209
budownictwo@policzna.ugm.pl

Rozliczenia należności za wodę, ścieki i odpady

Podinspektor inż. Tomasz Byzdra


Pokój nr 10
48 677 00 39 wew. 36
wso@policzna.ugm.pl
USC, dowody osobiste, ewidencja ludności

Kierownik mgr Lucja Nita


Pokój nr 1
48 677 00 39 wew. 47
usc@policzna.ugm.pl
Obsługa rady gminy, środki pomocowe

Podinspektor mgr Anna Adamiec


Pokój nr 3
48 677 00 39 wew. 45
radagminy@policzna.ugm.pl
Realizacja rachunków, wybory, jednostki pomocnicze

Inspektor mgr Marzena Gwozdowska


Pokój nr 4
48 677 00 39 wew. 46
faktury@policzna.ugm.pl
Drogi. obrona cywilna, straże, sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe

Inspektor Andrzej Wieczorek


Pokój nr 4
48 677 00 39 wew. 46
drogi@policzna.ugm.pl
Kultura

Inspektor Jadwiga Wrochna


Świetlica Gminna , Policzna ul. Bolesława Prusa 4
48 677 00 48
swietpol@poczta.onet.pl