Urząd Gminy w Policznie

ul. Bolesława Prusa 11
26-720 Policzna


48 677 00 39

48 677 00 10

48 677 0054
Fax: 48 677 00 51
sekretariat@policzna.ugm.pl


Godziny urzędowania:  poniedziałek – piątek  od 7.00 do 15.00


Należności z tytułu podatków, za wodę, ścieki, opłaty skarbowe i inne można wpłacać na konto Urzędu Gminy Policzna
Konto: BS Zwoleń O/Policzna
Nr  24 9157 0002 0010 0100 0765 0002


Opłata  za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Policzna
Konto: BS Zwoleń O/Policzna
Nr 66 9157 0002 0010 0100 0765 0216


Nowy numer rachunku przeznaczony wyłącznie do opłat za odpady komunalne:

61 9157 0002 0010 0100 0765 0306

 

 

Władze Gminy

WÓJT
Tomasz Adamiec


48 677 00 39 wew. 31
sekretariat@policzna.ugm.pl

Sekretarz Gminy
Robert Strzelecki


48 677 00 39 wew. 38
sekretarz@policzna.ugm.pl

Przewodniczący Rady
Gminy Paweł Jędra


48 677 00 39 wew. 31
radagminy@policzna.ugm.pl

Skarbnik Gminy
Anna Pawelec


48 677 00 39 wew. 33
skarbnik@policzna.ugm.pl

 

 

Gospodarka komunalna

W razie awarii wodociągu prosimy o kontakt telefoniczny z konserwatorami:


 

Wodociąg Policzna – Paweł Rodakowski 609-010-143

Wodociąg Czarnolas – 660 791 425: Łukasz Baran

48 677 00 39 wew. 31
 

 W przypadku zaobserwowanej przez Państwa awarii bądź pytań związanych z działaniem urządzeń kanalizacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny z konserwatorami:

 


 

Kanalizacja Policzna – Krzysztof Maślanek 608-765-254

Kanalizacja Czarnolas – Kamil Maciejczyk 690-065-255

 

 

 Inspektor ds. Inwestycji

Kierownik Referatu Inwestycji, Rozliczeń za wodę , ścieki i odpady: 


 

mgr inż. Piotr Tomaszewski  530-326-209

 DANE KONTAKTOWE POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU