Na terenie gminy Policzna zlokalizowane są 2 oczyszczalnie ścieków w Policznie i Czarnolesie. Długość eksploatowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 31,0 km. Konserwatorzy:

  • Oczyszczalnia Ścieków w Policznie tel. 48 6770436: Krzysztof Maślanek, Paweł Kolak
  • Oczyszczalnia Ścieków Czarnolas tel. : Kamil Maciejczyk – 690 065 255

 

WYKAZ

PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY POLICZNA

Lp.

Nazwa i adres

przedsiębiorcy

Telefon

NIP

Regon

1.

BAG” Usługi Komunalne Leszek Pawlonka Polesie 58A, 24-100 Puławy

(25) 682-67-82

812-100-34-96

670795153

2.

Tony, s Usługi Komunalne Wojciech Kowalczyk Polesie 17, 24-100 Puławy

716-100-01-50

430416006

3.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bogusza 19, 26-700 Zwoleń

(48) 676 22 12

811-16-30-777

672026737

4.

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

(32) 278 45 31

648-273-04-08

241628482

5.

USŁUGI ASENIZACYJNE Krzysztof Nakonecka Polesie 2a, 24-100 Puławy

506 901 937

716-105-73-80

384476386

6.

DANTRANS Daniel Ziemski

Boguszówka 5a/1, 26-920 Gniewoszów

734 148 106

8121820829

14321659