Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Magdalena Lenart, email: inspektor@cbi24.pl