Zespół Placówek Oświatowych Policzna

 

Przedszkole Samorządowe w Policznie

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Stopień awansu zawodowego Nauczany przedmiot
1 Magdalena Kucharska nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne
2 Halina Moryc nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne
3 Małgorzata Wróbel  nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne

 

Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Policznie

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Stopień awansu zawodowego Nauczany przedmiot
1 Olga Adamiec nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne
2 Aldona Arcon-Adamiec nauczyciel dyplomowany język angielski
3 Aldona Budzisz nauczyciel dyplomowany język angielski
4 Małgorzata Borysławska nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna zajęcia świetlicowe
5 Elżbieta Czerska nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
6 Marta Figura nauczyciel kontraktowy zajęcia logopedyczne zajęcia świetlicowe
7 Barbara Głowacka nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna zajęcia świetlicowe
8 Mariola Gregorczyk nauczyciel dyplomowany matematyka fizyka zajęcia świetlicowe
9 Urszula Gregorczyk nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne zajęcia rewalidacyjne
10 Tomasz Kubiak nauczyciel dyplomowany plastyka muzyka  rytmika technika
11 Agnieszka Kamińska nauczyciel dyplomowany  język polski
12 Bożena Kuciara nauczyciel dyplomowany religia
13 Zbigniew Kuciara nauczyciel dyplomowany  urlop dla poratowania zdrowia
14 Anna Lenart nauczyciel dyplomowany historia
15 Dorota Maciejczyk nauczyciel dyplomowany matematyka
16 Adam Madej  nauczyciel dyplomowany matematyka informatyka
17 Alicja Miazga nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna zajęcia świetlicowe
18 Barbara Mordzińska nauczyciel dyplomowany wychowanie do życia w rodzinie geografia wiedza o społeczeństwie
19 Anna Nowak nauczyciel dyplomowany biblioteka zajęcia świetlicowe
20 Małgorzata Orłowska nauczyciel dyplomowany język polski wychoanie przedszkolne
21 Małgorzata Pająk nauczyciel dyplomowany matematyka
22 Dorota Pawlak nauczyciel mianowany język rosyjski
23 Marzena Posłowska nauczyciel dyplomowany religia zajęcia rewalidacyjne zajęcia świetlicowe
24 Renata Samborska nauczyciel dyplomowany zajęcia komputerowe zajęcia techniczne matematyka
25 Hanna Szewczyk  nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna zajęcia świetlicowe
26 Ewa Sztobryn nauczyciel dyplomowany pedagog zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
27 Anna Walczak nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna zajęcia świetlicowe
28 Małgorzata Wróbel nauczyciel dyplomowany  przyroda wychowanie przedszkolne
29 Aldona Wnuk nauczyciel kontraktowy psycholog zajęcia rewalidacyjne
30 Jolanta Kalinowska nauczyciel dyplomowany  język polski
31 Monika Kowalczyk stażysta język angielski
32 Joanna Tęcza nauczyciel dyplomowany chemia biologia edukacja dla bezpieczeństwa
33 Beata Wólczyńska nayczuciel dyplomowany język polski
34 Beata Wdowiak nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne
35 Łukasz Kwieciński nauczyciel kontraktowy wychowanie fizyczne

 

Pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych Policzna nie będący nauczycielami

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko
1 Mirosław Czyż majster
2 Elżbieta Drab intendent
3 Ewa Dzik  woźna
4 Wioletta Gryka kucharka sprztaczka
5 Urszula Gajda sekretarka
6 Justyna Gogacz woźna
7 Zofia Jankowska pomoc nauczyciela
8 Jadwiga Krawiec  woźna
9 Małgorzata Krawiec szef kuchni
10  Mariola Kowalczyk woźna
11 Elżbieta Kutyła pomoc kucharki
12 Bernadeta Maksym pomoc nauczyciela
13 Ewa Mazur  sprzątaczka
14 Halina Lenard woźna
15 Katarzyna Tatar pomoc nauczyciela

 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnolesie

 

Przedszkole Samorządowe w Czarnolesie

L.p. Imię i nazwisko Wykształcenie / stopień awansu zawodowego Przedmiot
1 Anna Gogacz nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne pedagog zajęcia świetlicowe
2 Hanna Hylińska nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne
3 Anna Włoszczak nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne

 

Szkoła (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnolesie)

L.p. Imię i nazwisko Wykształcenie / stopień awansu zawodowego Przedmiot
1 Justyna Mierzejewska-Figura nauczyciel dyplomowany zajęcia specjalistyczne
2 Jolanta Baran nauczyciel dyplomowany urlop dla poratowania zdrowia
3 Teresa Bartosiewicz nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna  zajęcia świetlicowe
4 Katarzyna Dróżdż-Kamińska nauczyciel mianowany język angielski
5 Krzysztof Kalinowski nauczyciel dyplomowany technika informatyka biblioteka świetlica
6 Katarzyna Kubiak nauczyciel dyplomowany muzyka zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze plastyka
7 Małgorzata Kuciara nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna  przyroda
8 Katarzyna Mierzejewska nauczyciel dyplomowany przyroda wychowanie fizyczne zajęcia rewalidacyjne
9 Ewa Solecka nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna  zajęcia świetlicowe
10 Elżbieta Szczepaniak nauczyciel dyplomowany matematyka fizyka zajęcia świetlicowe
11 Jolanta Walaszczyk nauczyciel dyplomowany język polski historia wychowanie do zycia w rodzinie
12 Ks. Robert Krawczyk nauczyciel mianowany religia
13 Łukasz Badeński nauczyciel mianowany język rosyjski świetlica wychowanie do życia w rodzinie język polski historia
14 Marta Figura nauczyciel kontraktowy zajęcia logopedyczne
15 Barbara Mordzińska nauczyciel dyplomowany geografia zajęcia świetlicowe
16 Aldona Wnuk nauczyciel kontraktowy psycholog
17 Joanna Tęcza nauczyciel dyplomowany biologia chemia
18 Tomasz Krekora nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne
19 Ewelina Matysiak nauczyciel mianowany

 

Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie nie będący nauczycielami

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko
1 Zofia Drożdż woźna
2 Teresa Molenda  sprzątaczka
3 Elżbieta Paciorek  sprzątaczka pomoc nauczyciela
4 Teodozja Przybylska kucharka
5 Dorota Wydra intendent
6 Wanda Ziemka kucharka
7 Jan Siekierski majster