Zespół Placówek Oświatowych Policzna

 

Przedszkole Samorządowe w Policznie

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Stopień awansu zawodowego Nauczany przedmiot
1 Magdalena Kucharska nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne
2 Halina Moryc nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne
3 Aneta Szafrańska  stażysta wychowanie przedszkolne

 

Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Policznie

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Stopień awansu zawodowego Nauczany przedmiot
1 Olga Adamiec nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne gimnastyka korekcyjna doradztwo zawodowe
2 Aldona Arcon-Adamiec nauczyciel dyplomowany język angielski
3 Aldona Budzisz nauczyciel dyplomowany język angielski
4 Małgorzata Borysławska nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne
5 Elżbieta Czerska nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna zajęcia świetlicowe
6 Marta Figura nauczyciel mianowany zajęcia logopedyczne rewalidacja zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społecznie
7 Barbara Głowacka nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna zajęcia świetlicowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
8 Mariola Gregorczyk nauczyciel dyplomowany matematyka fizyka zajęcia świetlicowe
9 Urszula Gregorczyk nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne zajęcia rewalidacyjne gimnastyka korekcyjna
10 Tomasz Kubiak nauczyciel dyplomowany plastyka muzyka  rytmika zajęcia artystyczne zajęcia instrumentalno-wokalne
11 Agnieszka Kamińska nauczyciel dyplomowany  język polski zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
12 Bożena Kuciara nauczyciel dyplomowany religia zajęcia świetlicowe
13 Zbigniew Kuciara nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne gimnastyka korekcyjna
14 Anna Lenart nauczyciel dyplomowany historia
15 Dorota Maciejczyk nauczyciel dyplomowany matematyka zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
16 Adam Madej  nauczyciel dyplomowany matematyka informatyka zajęcia świetlicowe
17 Alicja Miazga nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
18 Barbara Mordzińska nauczyciel dyplomowany wychowanie do życia w rodzinie geografia wiedza o społeczeństwie
19 Anna Nowak nauczyciel dyplomowany biblioteka zajęcia świetlicowe
20 Małgorzata Orłowska nauczyciel dyplomowany język polski  edukacja wczesnoszkolna
21 Małgorzata Pająk nauczyciel dyplomowany matematyka  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
22 Dorota Pawlak nauczyciel dyplomowany język rosyjski język angielski
23 Marzena Posłowska nauczyciel dyplomowany religia zajęcia rewalidacyjne zajęcia świetlicowe
24 Renata Samborska nauczyciel dyplomowany zajęcia komputerowe zajęcia techniczne matematyka technika
25 Hanna Szewczyk  nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna zajęcia świetlicowe  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
26 Ewa Sztobryn nauczyciel dyplomowany pedagog zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
27 Anna Walczak nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna zajęcia świetlicowe
28 Małgorzata Wróbel nauczyciel dyplomowany  przyroda wychowanie przedszkolne
29 Aldona Wnuk nauczyciel kontraktowy psycholog zajęcia rewalidacyjne
30 Jolanta Kalinowska nauczyciel dyplomowany  język polski
31 Joanna Tęcza-Nakończy nauczyciel dyplomowany chemia biologia edukacja dla bezpieczeństwa
32 Beata Wólczyńska nayczuciel dyplomowany język polski  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
33 Beata Wdowiak nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne
34 ks. Robert Krawczyk nauczyciel mianowany religia
35 Łukasz Badeński nauczyciel mianowany język rosyjski

 

Pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych Policzna nie będący nauczycielami

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko
1 Elżbieta Drab intendent
2 Ewa Dzik  woźna
3 Wioletta Gryka kucharka sprztaczka
4 Urszula Gajda sekretarka
5 Justyna Gogacz woźna
6 Zofia Jankowska pomoc nauczyciela
7 Jadwiga Krawiec  woźna
8 Małgorzata Krawiec szef kuchni
9  Mariola Kowalczyk woźna
10 Elżbieta Kutyła pomoc kucharki
11 Bernadeta Maksym pomoc nauczyciela
12 Ewa Mazur  sprzątaczka
15 Katarzyna Tatar pomoc nauczyciela
16 Katarzyna Figura pomoc nauczyciela

 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnolesie

 

Przedszkole Samorządowe w Czarnolesie

L.p. Imię i nazwisko Wykształcenie / stopień awansu zawodowego Przedmiot
1 Anna Gogacz nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne pedagog zajęcia świetlicowe
2 Hanna Hylińska nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne
3 Anna Włoszczak nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne
4 Monika Kowalczyk. nauczyciel stażysta wychowanie przedszkolne

 

Szkoła (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnolesie)

L.p. Imię i nazwisko Wykształcenie / stopień awansu zawodowego Przedmiot
1 Justyna Mierzejewska-Figura nauczyciel dyplomowany zajęcia specjalistyczne
2 Jolanta Baran nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne pedagog
3 Teresa Bartosiewicz nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna  zajęcia świetlicowe
4 Katarzyna Dróżdż-Kamińska nauczyciel dyplomowany język angielski
5 Krzysztof Kalinowski nauczyciel dyplomowany technika informatyka biblioteka
6 Katarzyna Kubiak nauczyciel dyplomowany muzyka zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze plastyka zajęcia rozwijające kreatywność
7 Małgorzata Kuciara nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna  przyroda
8 Katarzyna Mierzejewska nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne zajęcia rewalidacyjne zajęcia rozwijające kreatywność
9 Ewa Solecka nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna  zajęcia świetlicowe
10 Elżbieta Szczepaniak nauczyciel dyplomowany matematyka fizyka
11 Jolanta Walaszczyk nauczyciel dyplomowany język polski historia wychowanie do życia w rodzinie historia i społeczeństwo
12 Łukasz Badeński nauczyciel mianowany język rosyjski świetlica wychowanie do życia w rodzinie język polski historia
13 Marta Figura nauczyciel mianowany zajęcia logopedyczne zajęcia rozwijające kreatywność
14 Barbara Mordzińska nauczyciel dyplomowany geografia zajęcia świetlicowe wiedza o społeczeństwie
15 Aldona Wnuk nauczyciel kontraktowy psycholog zajęcia rewalidacyjne
16 Joanna Tęcza-Nakończy nauczyciel dyplomowany biologia chemia edukacja dla bezpieczeństwa
17 Ewelina Matysiak nauczyciel mianowany religia

 

Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie nie będący nauczycielami

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko
1 Zofia Drożdż woźna
2 Teresa Molenda  sprzątaczka
3 Elżbieta Paciorek  sprzątaczka pomoc nauczyciela
4 Teodozja Przybylska kucharka
5 Dorota Wydra intendent
6 Wanda Ziemka kucharka
7 Jan Siekierski majster
8 Ewelina Wojas pomoc nauczyciela