Zespół Placówek Oświatowych Policzna

 

Przedszkole Samorządowe w Policznie

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Stopień awansu zawodowego Nauczany przedmiot
1 Elżbieta Czerska nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne
2 Halina Moryc nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne
3 Małgorzata Wróbel  nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne
4 Beata Wdowiak nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne
5 Bożena Kuciara nauczyciel dyplomowany religia

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Policznie

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Stopień awansu zawodowego Nauczany przedmiot
1 Olga Adamiec nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne
2 Aldona Arcon-Adamiec nauczyciel dyplomowany język angielski
3 Aldona Budzisz nauczyciel dyplomowany język angielski
4 Małgorzata Borysławska nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna zajęcia świetlicowe
5 Elżbieta Czerska nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
6 Marta Figura nauczyciel kontraktowy zajęcia logopedyczne zajęcia świetlicowe
7 Barbara Głowacka nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne (kl. 0)
8 Mariola Gregorczyk nauczyciel dyplomowany matematyka zajęcia świetlicowe
9 Urszula Gregorczyk nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne zajęcia rewalidacyjne
10 Tomasz Kubiak nauczyciel dyplomowany plastyka muzyka  rytmika
11 Agnieszka Kamińska nauczyciel dyplomowany  urlop dla poratowania zdrowia
12 Bożena Kuciara nauczyciel dyplomowany religia
13 Zbigniew Kuciara nauczyciel kontraktowy wychowanie fizyczne
14 Magdalena Kucharska nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne (kl.0)
15 Anna Lenart nauczyciel dyplomowany historia zajęcia świetlicowe
16 Dorota Maciejczyk nauczyciel dyplomowany matematyka wychowanie przedszkolne (kl.0)
17 Adam Madej  nauczyciel dyplomowany zajęcia komputerowe zajęcia świetlicowe
18 Alicja Miazga nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna zajęcia świetlicowe
19 Barbara Mordzińska nauczyciel dyplomowany wychowanie do życia w rodzinie
20 Anna Nowak nauczyciel dyplomowany biblioteka zajęcia świetlicowe
21 Małgorzata Orłowska nauczyciel dyplomowany język polski historia
22 Małgorzata Pająk nauczyciel dyplomowany matematyka
23 Dorota Pawlak nauczyciel mianowany język rosyjski
24 Marzena Posłowska nauczyciel dyplomowany religia zajęcia rewalidacyjne
25 Renata Samborska nauczyciel dyplomowany zajęcia komputerowe zajęcia techniczne matematyka zajęcia świetlicowe
26 Agnieszka Stachera nauczyciel kontraktowy język angielski
27 Hanna Szewczyk  nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
28 Ewa Sztobryn nauczyciel dyplomowany zajęcia rewalidacyjne
29 Anna Walczak nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
30 Małgorzata Wróbel nauczyciel dyplomowany  przyroda
31 Aldona Wnuk nauczyciel stażysta psycholog

 

Publiczne Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Policznie

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Stopień awansu zawodowego Nauczany przedmiot
1 Olga Adamiec nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne
2 Aldona Arcon-Adamiec nauczyciel dyplomowany język angielski
3 Aldona Budzisz nauczyciel dyplomowany język angielski
4 Mariola Gregorczyk nauczyciel dyplomowany fizyka  zajęcia świetlicowe
5 Jolanta Kalinowska nauczyciel dyplomowany język polski
6 Agnieszka Kamińska nauczyciel dyplomowany  urlop dla poratowania zdrowia
7 Tomasz Kubiak nauczyciel dyplomowany plastyka muzyka zajęcia artystyczne zajęcia techniczne
8 Zbigniew Kuciara nauczyciel kontraktowy wychowanie fizyczne
9 Anna Lenart nauczyciel dyplomowany historia
10 Adam Madej nauczyciel dyplomowany matematyka informatyka zajęcia świetlicowe
11 Barbara Mordzińska nauczyciel dyplomowany geografia wychowanie do życia w rodzinie wiedza o społeczeństwie zajęcia świetlicowe
12 Dorota Maciejczyk nauczyciel dyplomowany matematyka
13 Małgorzata Pająk nauczyciel dyplomowany matematyka zajęcia świetlicowe
14 Dorota Pawlak nauczyciel mianowany język rosyjski
15 Marzena Posłowska nauczyciel dyplomowany religia zajęcia rewalidacyjne
16 Ewa Sztobryn nauczyciel dyplomowany pedagog szkolny
17 Joanna Tęcza nauczyciel dyplomowany chemia biologia edukacja dla bezpieczeństwa zajęcia świetlicowe
18 Beata Wólczyńska nauczyciel dyplomowany język polski

 

Pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych Policzna nie będący nauczycielami

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko
1 Mirosław Czyż majster
2 Elżbieta Drab intendent
3 Ewa Dzik  woźna
4 Wioletta Gryka pomoc kucharki woźna
5 Urszula Gajda sekretarka
6 Justyna Gogacz woźna
7 Zofia Jankowska pomoc nauczyciela
8 Jadwiga Krawiec  woźna
9 Małgorzata Krawiec szef kuchni
10 Danuta Krzysztoszek główny księgowy
11 Elżbieta Kutyła pomoc kucharki
12 Bernadeta Maksym pomoc nauczyciela
13 Ewa Mazur  woźna
14 Halina Lenard woźna

 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnolesie

 

Przedszkole Samorządowe w Czarnolesie

L.p. Imię i nazwisko Wykształcenie / stopień awansu zawodowego Przedmiot
1 Anna Gogacz nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne
2 Hanna Hylińska nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne
3 Anna Włoszczak nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne
4 Ewelina Matysiak nauczyciel mianowany religia

 

Szkoła (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnolesie)

L.p. Imię i nazwisko Wykształcenie / stopień awansu zawodowego Przedmiot
1 Justyna Mierzejewska-Figura nauczyciel dyplomowany zajęcia rewalidacyjne zajęcia specjalistyczne
2 Jolanta Baran nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne zajęcia rewalidacyjne pedagog szkolny
3 Teresa Bartosiewicz nauczyciel edukacja wczesnoszkolna zajęcia komputerowe
4 Katarzyna Dróżdż-Kamińska nauczyciel mianowany język angielski
5 Krzysztof Kalinowski nauczyciel dyplomowany technika informatyka biblioteka świetlica
6 Katarzyna Kubiak nauczyciel mianowany muzyka zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
7 Małgorzata Kuciara nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna  zajęcia komputerowe
8 Katarzyna Mierzejewska nauczyciel mianowany przyroda wychowanie fizyczne zajęcia rewalidacyjne
9 Ewa Solecka nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna  zajęcia komputerowe
10 Elżbieta Szczepaniak nauczyciel dyplomowany matematyka
11 Jolanta Walaszczyk nauczyciel dyplomowany język polski historia
12 Ewelina Matysiak nauczyciel mianowany religia świetlica
13 Łukasz Badeński nauczyciel kontraktowy język rosyjski świetlica wychowanie do życia w rodzinie
14 Marta Figura nauczyciel kontraktowy zajęcia logopedyczne
15 Anna Gogacz nauczyciel mianowany świetlica
16 Aldona Wnuk nauczyciel stażysta psycholog

 

Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie nie będący nauczycielami

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko
1 Zofia Drożdż woźna
2 Danuta Krzysztoszek główny księgowy
3 Teresa Molenda  sprzątaczka
4 Elżbieta Paciorek  sprzątaczka
5 Teodozja Przybylska kucharka
6 Dorota Wydra intendent
7 Wanda Ziemka szef kuchni
8 Jan Siekierski majster