Policzna 12.12.2019

 

 

 

Policzna 01.10.2019r

 

 

 

 

INFORMACJA

„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czarnolas dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl w formie dotacji środków w kwocie 379.947,00zł”

 

 

 

 

 

 

Policzna 15.11.2017

 

 

 

Policzna 06.10.2017

 

 

 

 

wf