Przewodniczący Rady Gminy Policzna zawiadamia, że planowana na dzień 16 lipca 2021 r. Sesja Rady Gminy Policzna została  przełożona na dzień  27 lipca 2021 r. /wtorek/  godz.09.00 (Świetlica Gminna w Policznie).

          Porządek posiedzenia obrad pozostaje bez zmian:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwał.
  4. Sprawy różne, informacje, komentarze.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

          /-/ Paweł Jędra