Urząd Gminy Policzna informuje, iż od dnia 04.05.2020r. wznawia swoją działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowany przy oczyszczalni ścieków w Policznie ul. Przeździeckich 6.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie czynny we wtorki i czwartki w godz. od 0800 do 1400.

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec