Wójt Gminy Policzna serdecznie zaprasza na XXXI Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe.