Podobnie jak w latach poprzednich, Wójt Gminy Policzna zaprasza uczniów klas 0-8
do zapisu na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

Zajęcia dodatkowe będą się odbywać od października 2022 r. w stałych porach,
co tydzień na świetlicy gminnej, w wymiarze 45 minut. Harmonogram zajęć zostanie ustalony i podany na stronie Urzędu Gminy po zebraniu deklaracji uczestnictwa.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach dodatkowych, proszone
są o wypełnienie deklaracji uczestnictwa u wychowawców klas do 30.09.2022 r.

Zapisy w ciągu roku szkolnego na zajęcia, także będą możliwe u osoby prowadzącej zajęcia na świetlicy gminnej.