26 czerwca 2021 roku obyły się Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe, które są wydarzeniem o charakterze poetycko-obrzędowym i odbywają się corocznie już od trzydziestu lat na terenie zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

Gości powitał Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec oraz Dyrektor Muzum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie Maria Jaskot.

W uroczystości udział wzięli poeci z różnych zakątków kraju, którzy przyjeżdżają na uroczyste wręczanie nagród w konkursie literackim ”O dzban czarnoleskiego miodu”. Laureaci prezentowali swoje wiersze, powstałe z inspiracji poezją czarnoleską. Inną równie istotną częścią wydarzenia jest plenerowa wystawa fotograficzna, prezentująca twórczość fotograficzną młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Foto Poetica” – fotografia inspirowana twórczością Kochanowskiego, którego ideą jest twórcza, fotograficzna interpretacja wybranego cytatu z poezji Jana z Czarnolasu.

W tym roku zaprezentowany został niezwykły koncert pn. „Młynarski/Nahorny w 80. rocznicę artystów”. Utwory z płyt „Pogadaj Ze Mną”, „ Tutaj mieszkam”, a także utwory pochodzące z innych okresów ich współpracy zaśpiewali Agnieszka Wilczyńska i Janusz Szrom.

Dalsza część miała charakter obrzędowo-ludowy. Obrzędowość ludową oraz tradycję „Nocy Świętojańskiej” inscenizował lokalny Zespół Sobótka.