W dniu 05 marca 2020r w Świetlicy Gminnej w Policznie odbyły się eliminacje gminne XXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Młodzież na turnieju przywitała Sekretarz Gminy Pani Teresa Marszałek.

Komisja w n/w składzie dokonała oceny prac pisemnych i odpowiedzi ustnych:

1.mł.bryg.Mariusz Grudziński -przewodniczący

2.dh.Adam Kałdonek-sekretarz

3.dh.Andrzej Wieczorek – członek

W turnieju wzięło udział ogółem 12 uczniów.

W wyniku przeprowadzonej oceny prac pisemnych i odpowiedzi ustnych w poszczególnych grupach klasyfikacja przedstawiała się następująco:

W I grupie wiekowej : I miejsce zajęła – Łucja Balcerek –ZSz-P Czarnolas.

II miejsce Bartosz Wrochna – ZSz-P Czarnolas

III miejsce Jan Szafrański –ZSz-P Czarnolas W II grupie wiekowej : I miejsce zajęła Magdalena Wolszczak – ZSz-P Czarnolas

II miejsce Jagoda Szafrańska – ZSz-P Czarnolas

III miejsce Monika Byzdra –ZSz-P Czarnolas

Osoby które zajęły I miejsca w swoich grupach wiekowych będą reprezentowały Gminę Policzna w eliminacjach powiatowych w Zwoleniu.

Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników turnieju ufundował Wójt Gminy Policzna Pan Tomasz Adamiec.