SZANOWNI PAŃSTWO

 

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Policzna w dniu 8 maja 2019 r. wiosennych przymrozków informuję poszkodowanych producentów o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w terminie do dnia 31 maja 2019 roku do tutejszego Urzędu Gminy pok. Nr 16.

Do wniosku producent rolny dołącza:

kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2019 r. w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego

kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)

 

Wnioski można pobrać na stronie internetowej www.policzna.ugm.pl lub w Urzędzie Gminy Policzna  pok. Nr 16.

                                                                                                 Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec