Policzna, dn. 28.06.2021r. SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY POLICZNA
Wójt Gminy Policzna informuje, że od 1 lipca 2021r. każdy Właściciel lub Zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć:
– w formie elektronicznej – pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/
– w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem na adres Urzędu Gminy ul. B. Prusa 11, 26-720 Policzna lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Policzna

Wzór deklaracji można pobrać ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budownictwa (GUNB) (pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/), ze strony internetowej Urzędu Gminy Policzna lub z siedziby Urzędu Gminy Policzna (pokój nr 12).

Na wysłanie deklaracji mieszkańcy będą mieli:
– 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących;
– 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw, w przypadku nowo powstałych obiektów.

 

Wójt Gminy
/-/ Tomasz Adamiec

 

Bliższych informacji udziela:
Robert Strzelecki
tel. 48 677 00 10 wew. 38
e-mail: sekretarz@policzna.ugm.pl