SZANOWNI PAŃSTWO

 

Wójt Gminy Policzna informuje, że IUNG w Puławach ogłosił (24 lipca 2019r) w VII okresie raportowania wystąpienie suszy rolniczej na terenie Gminy Policzna. Wg wytycznych IUNiG w Puławach można szacować straty spowodowane przez suszę dla upraw: zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, tytoniu, krzewów  owocowych, warzyw gruntowych, roślin strączkowych i traw.  W związku z powyższym informuję poszkodowanych producentów o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku do tutejszego Urzędu Gminy pok. Nr 16.

 

Do wniosku producent rolny dołącza:

– kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2019 r. w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego

– kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)

 

Wnioski można pobrać na stronie internetowej www.policzna.ugm.pl lub w Urzędzie Gminy Policzna  pok. Nr 16.

 

                                                                                                     

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec