PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

 

OD 01.02.2019 r.

DO 28.02.2019 r.

 

Pokój nr 2 w Urzędzie Gminy

w Policznie

 

Faktury zakupu oleju napędowego

od dnia 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.