PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO
DO PRODUKCJI ROLNEJ

OD 01.02.2021 r.


DO 01.03.2021 r.

Pokój nr 2 w Urzędzie Gminy Policzna
podatki

Faktury zakupu oleju napędowego
od dnia 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.

 

 W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz obostrzeniami prosimy o dostarczanie w miarę możliwości  uzupełnionych wniosków.

 

 Prosimy o dołączenie/przedstawienie dokumentu potwierdzającego NIP podatnika w sytuacji załączania do wniosku faktur uproszczonych , na których nie widnieje imię i nazwisko podatnika/wnioskodawcy.

 

 

UWAGA ROLNICY

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:


100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje na podany
we wniosku rachunek bankowy w terminach:

1 – 30 kwietnia 2021 r. danego roku w przypadku złożenia wniosku
w pierwszym terminie

1 – 29 października 2021 r. danego roku w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie