24 listopada 2019r odbył się uroczysty apel z okazji przekazania i poświęcenia nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki VOLVO  FL jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnolesie.

 

Uroczystość rozpoczęła się od odprawienia mszy świętej za strażaków.

Następnie uroczystość przeniosła się na plac OSP gdzie złożony został meldunek komendantowi wojewódzkiemu PSP o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu.

Podniesiona została flaga państwowa na maszt oraz odśpiewano hymn narodowy.

W dalszej części uroczystości Wójt Gminy Pan Tomasz Adamiec powitał zgromadzonych gości i podziękował wszystkim ,którzy przyczynili się do zakupu pojazdu.

Z kolei Prezes Zarządu Zbigniew Roman Wołyński przedstawił rys historyczny jednostki.

Dokonano uroczystego poświęcenia i przekazania pojazdu pożarniczego.

 

W uroczystościach udział wzięli:

Przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych.