Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje, że w dniach: od dnia 01.08.2019 roku do dnia 23.08.2019 roku będą trwały zapisy w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2019”.

Wsparcie dotyczy osób spełniających kryteria określone w art. 7 o pomocy społecznej oraz której dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. nie więcej niż:

– 1402,00 złotych dla osoby samotnie gospodarującej,

– 1056,00 złotych dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Policznie.