I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje o terminie wydawania żywności dla osób zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego ”Pomoc Żywnościowa 2014-2020”w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Policznie w godz. od 8.00 do 14.00 w dniach:

23. 01. 2020 roku (czwartek)

dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery od A do K.

24. 01. 2020 roku (piątek)

dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery od L do Z.

Prosimy o przestrzeganie kolejności alfabetycznej. Osobom, które nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym dniu żywność będzie wydana w budynku GOPS w późniejszym terminie.