Tegoroczne, bezpłatne zajęcia z języka angielskiego organizowane przez
Gminę Policzna dobiegły końca. W zajęciach uczestniczyło 45 uczniów. Okres
pandemii nie pozwolił dzieciom na systematyczne uczęszczanie na zajęcia,
jednak dołożono starań aby słowa Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż
mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” nabrały właściwego
znaczenia. Stąd dzieci miały okazje uczestniczyć w zróżnicowanych tematycznie
zajęciach, które miały na celu maksymalnie zainteresować je językiem angielskim
i pokazać, że przy odrobinie chęci język ten nie jest przeszkodą w zdobywaniu
wiedzy na jakikolwiek interesujący je temat.
Uczniowie na ostatnich czerwcowych zajęciach otrzymały dyplomy za
systematyczne uczestnictwo w zajęciach oraz drobne upominki. Zakończyliśmy
rok szkolny 2020/2021.