Ogłoszenie Wójta Gminy Policzna

Wójt Gminy Policzna ogłasza  pierwszy nieograniczony przetarg ustny:

 1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości Świetlikowa Wola, obręb Świetlikowa Wola (0020),

który odbędzie się 20 października 2022r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana o nr ew. 207/1
w miejscowości Świetlikowa Wola o pow. 0,93 ha (w tym użytki rolne: RIVa – 0,18ha, RIVb – 0,63ha, RV – 0,12ha)
dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00043331/2.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł)

Wadium – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

 1. Na sprzedaż nieruchomości rolnej gruntowej położonej w miejscowości Wilczowola, obręb Wilczowola (0022),

który odbędzie się 20 października 2022r. o godz. 930 w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana składającą się
z działek ewidencyjnych o nr: 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 położona w miejscowości Wilczowola o łącznej pow. 3,73 ha (w tym użytki rolne:  RIVb – 3,15ha, RV – 0,48 ha, RIVa –  0,10 ha dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00043331/2.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 124.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące zł)

Wadium – 12.400,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

 1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Wilczowola, obręb Wilczowola (0022)

który odbędzie się 20 października 2022r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym, składającą się z działek ewidencyjnych o nr: 169, 170 położonej w miejscowości Wilczowola o łącznej pow. 0,77 ha (w tym użytki rolne:  BrRVI – 0,20ha, RIVb – 0,22ha, RV – 0,29 ha, RVI – 0,06 ha dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00043331/2.

Budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej, pow. zabudowy 87 m2 w złym stanie technicznym.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy zł)

Wadium – 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

 1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wilczowola, obręb Wilczowola (0022)

który odbędzie się 20 października 2022r. o godz. 1020 w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o nr: 171 położona w miejscowości Wilczowola o pow. 0,72 ha (w tym użytki rolne:  RIVb – 0,45ha, RV – 0,27 ha) dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00043331/2.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy zł)

Wadium – 1.700,00 zł (słownie: tysiąc siedemset zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

 1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Wilczowola, obręb Wilczowola (0022)

który odbędzie się 20 października 2022r. o godz. 1040 w budynku Urzędu Gminy Policzna ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek o nr: 172, 173 położona w miejscowości Wilczowola o pow. 0,72 ha (w tym użytki rolne:  RIVb – 0,18ha, RV – 0,32 ha, RVI – 0,04ha, SRVI – 0,18ha) dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00043331/2.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy zł)

Wadium – 1.700,00 zł (słownie: tysiąc siedemset zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

 1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wilczowola, obręb Wilczowola (0022)

który odbędzie się 20 października 2022r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o nr 174 położona w miejscowości Wilczowola o pow. 0,69 ha (w tym użytki rolne:  RIVb – 0,50ha, RV – 0,19 ha) dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00043331/2.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy zł)

Wadium – 1.600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

 1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wilczowola, obręb Wilczowola (0022)

który odbędzie się 20 października 2022r. o godz. 1120 w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek ew. o nr 175, 176 położona w miejscowości Wilczowola o pow. 0,75 ha (w tym użytki rolne:  RIVb – 0,14ha, RV – 0,42 ha, RVI – 0,01ha, SRVI – 0,18ha) dla której Sąd Rejonowy
w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00043331/2.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł)

Wadium – 1.800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

 1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wilczowola, obręb Wilczowola (0022)

który odbędzie się 20 października 2022r. o godz. 1140 w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o nr 177 położona w miejscowości Wilczowola o pow. 0,67 ha (w tym użytki rolne:  RIVb – 0,56ha, RV – 0,11 ha) dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00043331/2.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)

Wadium – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

 1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wilczowola, obręb Wilczowola (0022)

który odbędzie się 20 października 2022r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek ew. o nr 178, 179 położona w miejscowości Wilczowola o pow. 0,77 ha (w tym użytki rolne:  RIVb – 0,18ha, RV – 0,50 ha, RVI – 0,09ha) dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00043331/2.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące zł)

Wadium – 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

 1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wilczowola, obręb Wilczowola (0022)

który odbędzie się 20 października 2022r. o godz. 1220 w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o nr 180 położona w miejscowości Wilczowola o pow. 0,68 ha (w tym użytki rolne:  RIVb – 0,64ha, RV – 0,04 ha) dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00043331/2.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)

Wadium – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

 1. Na sprzedaż nieruchomości leśnej położonej w miejscowości Wilczowola, obręb Wilczowola (0022)

który odbędzie się 21 października 2022r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość leśna składająca się z działek o nr 374, 375 położona w miejscowości Wilczowola o pow. 0,69 ha dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00043331/2.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)

Wadium – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

 1. Na sprzedaż nieruchomości rolno-leśnej położonej w miejscowości Wilczowola, obręb Wilczowola (0022)

który odbędzie się 21 października 2022r. o godz. 930 w budynku Urzędu Gminy Policzna,
ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość leśna składająca się z działek o nr ew. 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 położona w miejscowości Wilczowola o łącznej pow. 2,25 ha (w tym LsV – 1,47ha, LsIV 0,42ha, LzrRIVb – 0,22ha i RIVb – 0,14ha) dla której Sąd Rejonowy
w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00043331/2.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 77.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy zł)

Wadium – 7.700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

 1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zawada Stara, obręb Zawada Stara (0018)

który odbędzie się 21 października 2022r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Policzna,
ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa rolna o nr: 27/1 położona
w miejscowości Zawada Stara o pow. 0,56 ha (w tym użytki rolne:
 RIIIb – 0,56ha)  dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00043560/6.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 43.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące zł)

Wadium – 4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

 1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Jabłonów, obręb Jabłonów (0009)

który odbędzie się 21 października 2022r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Policzna,
ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym, o nr 171/1 położona w miejscowości Jabłonów o pow. 0,37 ha (w tym użytki rolne:  BrRV – 0,12ha, RV – 0,25ha) dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00001072/2.

Budynek mieszkalny murowany o pow. 60 m2 w złym stanie technicznym.

Cena wywoławcza(brutto) do I przetargu wynosi – 52.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące zł)

Wadium – 5.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

Warunkiem uczestnictwa w każdym z przetargów jest wpłata wadium w pieniądzu
w podanej wyżej wymienionej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Policzna w BS Zwoleń
O/ Policzna Nr 40 91570002 0010 0100 0765 0005

Biorący udział w przetargu od nr 1 do nr 10 (z dnia 20 października 2022r.) najpóźniej do dnia
17 października 2022r
.

Biorący udział w przetargu od nr 11 do nr 14 (z dnia 21 października 2022r.) najpóźniej do dnia 18 października 2022r .

Decyduje data wpływu na konto a nie data dokonania przelewu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem prawnym  nieruchomości oraz regulaminem przetargu przed przestąpieniem do przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie internetowej  www.policzna.ugm.pl oraz w prasie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Policzna, ul. B. Prusa 11, pok. nr 16 tel. 48 677-00-39 wew. 37.

 

Załaczniki:

 

 

/-/ mgr inż. Tomasz Adamiec

                                                                                                                                  Wójt Gminy Policzna