Urząd Gminy Policzna informuje, iż w dniach od 01.03.2016r. do 31.03.2016r. szkło pochodzące z szyb okiennych można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się  przy Oczyszczalni Ścieków w Policznie ul. Przeździeckich 6, czynny wtorki i czwartki w godz. od 8:00 do 14:00.

Szyby należy dostarczać bez drewnianych (plastikowych) ram okiennych.