OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZBIÓRKI POPIOŁU PALENISKOWEGO I ŻUŻLU POCHODZĄCEGO Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Urząd Gminy Policzna informuje, iż w dniach od 01.12.2015r. do 30.04.2016r. popiół paleniskowy i żużel pochodzący z gospodarstw domowych można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się  przy Oczyszczalni Ścieków w Policznie ul. Przeździeckich 6, czynny wtorki i czwartki w godz. od 0800 do 1400.

Popiół paleniskowy i żużel pochodzący z gospodarstw domowych nie może być zmieszany z innymi odpadami komunalnymi!!!