ŚWIETLICA GMINNA , ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZARNOLESIE. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POLICZNIE .

ORGANIZUJĄ  XVII GMINNY  TURNIEJ  ROZGRYWEK  W SZACHY I WARCABY DLA  UCZNIÓW I MIESZKAŃCÓW GMINY POLICZNA

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 30 stycznia 2019 r. w Świetlicy Gminnej    tel. /48 / 6770048  od poniedziałku do piątku  w godz. od 9.00 do 20.00 ,oraz przez nauczycieli wychowania fizycznego w poszczególnych placówkach szkolnych .

  TURNIEJ ROZEGRANY ZOSTANIE w dniu 7 LUTEGO 2019 r./ czwartek/   o godz. 9.00  W ŚWIETLICY GMINNEJ W POLICZNIE.