Narodowa Loteria Paragonowa

 

loteria

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 1. W jakim terminie mogę wziąć udział w loterii?

W loterii można uczestniczyć od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. Rejestracji paragonu można dokonać tylko w miesiącu zakupu towaru lub usługi.

 1. Kto może wziąć udział w loterii?

W loterii mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz są konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. póz 121, z późn. zm.).

 1. Czy obywatele innych państw mogą wziąć udział w loterii?

Tak.

 1. Jakie dane z paragonu fiskalnego potrzebne są do rejestracji?

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podatnika wystawiającego paragon fiskalny, unikatowy numer kasy fiskalnej, kolejny numer wydruku, data sprzedaży oraz kwota brutto sprzedaży. Pamiętaj, żeby zachować zgłoszone paragony.

 1. Jakie dokumenty są potrzebne żeby wypełnić formularz?

Żadne. Tylko paragon fiskalny.

 1. Jakie nagrody są do wygrania w loterii?

W loterii do wygrania jest łącznie: 12 samochodów Opel Astra, 4 samochody Opel Insignia, 72 notebooki Lenovo Thinkpad oraz 84 iPad-y Air 2.

 1. Jak mogę wziąć udział w loterii?

Aby wziąć udział w loterii należy w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. dokonać zakupu towarów lub usług za min. 10 zł brutto potwierdzonych paragonem fiskalnym i w miesiącu zakupu zarejestrować się do loterii za pośrednictwem strony internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl. Dla przykładu: paragon z datą 25 października 2015 r. musi być zarejestrowane w październiku, natomiast paragon z 11 listopada 2015 r. musi być zarejestrowany do końca listopada. Pamiętaj, żeby zachować zgłoszone paragony.

 1. Ile czasu potrzebuję, żeby wypełnić formularz?

Około 1 minuty

 1. Jak zakłada się konto?

Konto w loterii powstaje automatycznie przy rejestracji pierwszego paragonu fiskalnego. Loginem jest adres e-mail, a hasłem numer zgłoszenia otrzymany na maila po zarejestrowaniu pierwszego paragonu fiskalnego. Pamiętaj, żeby zachować zgłoszone paragony.

 1. Jak mogę edytować dane po dokonaniu zgłoszenia?

Aby móc dokonać zmian w swoim zgłoszeniu należy zalogować się na swoim koncie używając adresu e-mail jako loginu oraz pierwszego numer zgłoszenia jako hasła. Ważne: dane z paragonu fiskalnego można edytować tylko w miesiącu dokonania jego zgłoszenia.

 1. Co to jest branża premiowana?

Jest to branża gospodarki, w której to zakup daje możliwość wygrania dodatkowej nagrody specjalnej – Opla Insignii. Branże premiowane zmieniają się co 3 miesiące. Aktualnie premiowaną branże można znaleźć na stronie głównej.

 1. Czy w losowaniu nagrody specjalnej biorą udział wszystkie paragony, czy tylko te z branży premiowanej?

W losowaniu nagrody specjalnej biorą, raz na kwartał, paragony potwierdzające zakup w branży premiowanej . Należy jednak pamiętać, ze każdy paragon należy zarejestrować na stronie loterii w miesiącu jego wystawienia.

 1. Jak poznać, że paragon, który mam, jest paragonem fiskalnym?

Paragon fiskalny zawiera napis ‘paragon fiskalny”.

 1. Jak często losowane są nagrody w loterii?

W każdym miesiącu trwania loterii odbywają się dwa losowania nagród:

losowanie nagród I stopnia (transmisja w TVP Regionalna), w którym do wygrania jest Opel Astra oraz 2x iPad Air 2, losowanie nagród II stopnia (transmisja na kanale loterii w serwisie YouTube), w którym do wygrania są 6 x Lenovo Thinkpad oraz 5 x iPad Air 2.

 1. Czy i gdzie można zobaczyć losowania nagród?

Losowania nagród I stopnia oraz nagród specjalnych możesz obejrzeć na żywo w TVP Regionalna o godz. 21 . Ich terminy znajdziesz w Kalendarium losowań. Nagrania z losowań nagród dostępne są również na kanale loterii w serwisie You Tube.

 1. Gdzie publikowane są wyniki losowań na stronie?

Wyniki losowań publikowane są w dniu losowania w zakładce Wyniki.

 1. Czy od nagród trzeba zapłacić podatek?

Nie. Wszystkie nagrody w loterii są zwolnione z podatku.

 1. Czy mogę zgłosić do loterii fakturę, rachunek lub paragon niefiskalny?

Nie. Do loterii przyjmowane są tylko paragony fiskalne.

 1. Ile paragonów mogę zgłosić do loterii?

Do loterii można zgłosić dowolną liczbę paragonów fiskalnych.

 1. Czy dany paragon można rejestrować tylko raz czy przechodzi na następne losowania?

Jeden paragon można zgłosić w loterii tylko raz.

 1. Czy warunkiem odbioru nagrody jest posiadanie i przekazanie Organizatorowi paragonu fiskalnego?

Tak jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Dlatego zarejestrowane paragony należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

 1. Jak uczestnik powiadamiany jest o wylosowaniu jego numeru zgłoszenia?

Po losowaniu organizator wysyła e-maila do uczestników z informacją o wylosowaniu ich zgłoszeń (zwycięskich i rezerwowych) oraz kontaktuje się telefonicznie w kolejnym dniu.

Szczegóły dotyczące kontaktu telefonicznego znajdziesz w regulaminie.

 1. Czy mogę zgłosić do loterii paragon fiskalny z poprzedniego miesiąca?

Nie. Paragon należy zgłosić w miesiącu zakupu.

 1. Czy jeśli mam paragon fiskalny na np. 50 zł czy mogę zgłosić go pięć razy?

Jeden paragon fiskalny można zgłosić do loterii tylko raz niezależnie od kwoty zakupu.

 1. Czy mogę zamienić nagrodę na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę?

Nie. Zgodnie z regulaminem zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną ani wypłaty jej wartości w gotówce.

 1. Czy muszę wyrażać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wykorzystywanie mojego wizerunku?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby loterii jest konieczna i służy do przetwarzania danych tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia loterii, w tym kontaktu w przypadku wygranej. Po zakończeniu loterii następuje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych. Natomiast zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna.

 1. Kto jest organizatorem loterii?

Loterię organizuje Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Finansów.

 1. Kto nie może brać udziału w loterii?

W loterii nie biorą udziału: organizator – spółka Unique One (lider konsorcjum) oraz  spółka NuOrder (członek konsorcjum), podwykonawcy organizatora związani z produkcją studia telewizyjnego losowań, wykonawcy losującego programu komputerowego używanego przez organizatora w loterii, członkowie wewnętrznej komisji nadzoru powołanej przez organizatora, przedsiębiorcy wystawiający paragon fiskalny w zakresie sprzedaży towarów lub usług – dotyczy to też pracowników wyżej wymienionych. W loterii nie biorą też udziału pracownicy Ministerstwa Finansów lub funkcjonariusze celni pełniący w nim służbę oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, rodzeństwo, wstępni, zstępni).

 1. Co dzieję się z nagrodami, które nie zostały wydane?

Jeżeli którakolwiek z nagród I, II i III stopnia lub nagroda specjalna nie zostanie wydana, przechodzi ona do puli losowania dodatkowego.

 1. Czy jeżeli moje zgłoszenie zostanie wylosowane jako zgłoszenie zwycięskie lub rezerwowe to bierze również udział w losowaniu nagród II stopnia?

Nie. Zgłoszenia, które zostały wylosowane jako zgłoszenia zwycięskie lub rezerwowe w losowaniu nagród I stopnia, nie biorą udziału w losowaniu nagród II stopnia.

 1. Co to jest zgłoszenie rezerwowe?

Do każdej nagrody I i II stopnia losowane są 2 zgłoszenia rezerwowe. Są to zgłoszenia, które mogą stać się zgłoszeniami zwycięskimi w przypadku jeśli weryfikacja zwycięskiego zgłoszenia przebiegnie negatywnie, zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.

 1. Nie mogę wydrukować oświadczenia zwycięzcy dostępnego na stronie – nie mam drukarki.

Oświadczenie można napisać ręcznie zgodnie z zamieszczonym wzorem. Można także skontaktować się z infolinią loterii. Osoba na infolinii poda treść oświadczenia.

 1. Nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. W jaki sposób mogę skontaktować się z organizatorem?

Na potrzeby loterii działa infolinia pod numerem 22 549 30 50. Infolinia jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku.

W okresie od 1.10.2015 do 30.09.2016 w godzinach od 10–20.

W okresie od 1.10.2016 do 23.02.2016 w godzinach od 10–18.

Koszt połączenia wg stawki operatora. Jest również możliwość kontaktu e-mailowego z Organizatorem poprzez zakładkę Kontakt.