Gmina Policzna otrzymała dofinansowanie  w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Otrzymane dofinansowanie umożliwiło zakup 17 zestawów sprzętu komputerowego do nauki

zdalnej o wartości 54 000,00 zł, które zostały przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie.