Wójt Gminy Policzna- Tomasz Adamiec wraz ze Skarbnik Gminy- Teresą Makuch, podpisali kolejną umowę na dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Programu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Gmina Policzna otrzyma środki na realizację dwóch zadań: budowę placu zabaw w miejscowości Florianów i zakup dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej oraz budowę placu zabaw w miejscowości Bierdzież i zakup dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej. Łączna kwota dofinansowania: 20 tysięcy złotych.