Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą „Rights for all seasons / Prawa przez cały rok” nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.
W ramach kampanii polska sieć EURES planuje uruchomić w okresie od  lipca  do października 2021 r. działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową. Działania będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE.
Działania prowadzone przez polską sieć EURES w ramach kampanii prowadzone będą na trzech poziomach:
• krajowym – przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Komendę Główną OHP,
• regionalnym – przez wojewódzkie urzędy pracy i wojewódzkie komendy OHP,
• lokalnym – przez powiatowe urzędy pracy, lokalne jednostki OHP (np.: Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Młodzieżowe Biura Pracy OHP).
Więcej informacji nt. kampanii dla pracowników sezonowych i pracodawców dostępnych jest  na stronie internetowej Europejskiego Urzędu ds. Pracy – zachęcamy do wizyty na stronie.
W Polsce kampania będzie prowadzona przede wszystkim poprzez sieć EURES – aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej EURES.