Wyjątkowa uroczystość miała miejsce 3 stycznia 2020r. Swoje setne urodziny obchodził Pan Jan Gogacz – mieszkaniec naszej gminy. Z tej okazji
do Jubilata, z najlepszymi życzeniami oraz gratulacjami przybył Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec wraz z Sekretarz  Gminy Teresą Marszałek i Z-cą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Moniką Pająk. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Radomiu, ZUS Inspektorat Kozienice oraz najbliższa rodzina Pana Jana.

         Nasz Jubilat urodził się 2 stycznia 1920r. w Zawadzie Starej.
Do 1968r przebywał na ziemiach zachodnich, skąd  powrócił na teren Gminy Policzna i zamieszkał w miejscowości Bierdzież. Całe życie pracował ciężko
w cegielni oraz w swoim gospodarstwie rolnym.

         Pan Jan był żonaty, a z małżonką Janiną przeżyli wspólnie 72 lata. Ma  3 synów, 8 wnuków oraz 8 prawnuków.

         Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i składamy życzenia zdrowia
oraz wszelkiej pomyślności na kolejne lata.

Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec wraz z Pracownikami Urzędu Gminy