W styczniu 1919 roku powstała w Policznie Publiczna Szkoła Powszechna, a więc w bieżącym roku  świętowaliśmy Jubileusz 100 lat nieprzerwanego funkcjonowania w Policznie szkoły  publicznej.  Ale jak to wielokrotnie  podkreślono – dzieje szkolnictwa w Policznie sięgają XVI wieku, szkół parafialnych przy miejscowym kościele. Dokumenty historyczne potwierdzają, że od  XIX  wieku   działały również w różnych okresach szkoły powszechne prowadzące nauczanie początkowe miejscowych dzieci.

18 grudnia 2019 r. społeczność szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Policznie świętowała Jubileusz 100 lat Szkoły w Policznie. Jubileusz został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Pierwsza część  uroczystości odbyła się  w kościele pw. św. Stefana w Policznie, gdzie uroczystej   Mszy Świętej  w intencji szkolnej społeczności  przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Turzyński. Wspólnie z Księdzem Biskupem liturgię sprawowali ksiądz Tadeusz Czyż, absolwent Szkoły oraz ksiądz Marian Miegoń, emerytowany nauczyciel i były proboszcz miejscowej parafii.

Uroczystą galę jubileuszową w szkole rozpoczęto od akcentu patriotycznego.  Hymn państwowy został odśpiewany w asyście pocztów sztandarowych szkół noszących imię Jana Kochanowskiego.

Gospodarze uroczystości, Jolanta Kalinowska, Dyrektor Szkoły oraz  Tomasz Adamiec, Wójt Gminy Policzna powitali gości oraz szkolną społeczność. W gali wzięli udział: Ksiądz Biskup Piotr Turzyński oraz ksiądz  proboszcz Janusz Krupa,  ksiądz Tadeusz Czyż, ksiądz Marian Miegoń, Rafał Rajkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Wojciech Nalberski – Dyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie, Paweł Jędra – Przewodniczący Rady Gmina Policzna wraz z paniami i panami Radnymi, Dyrektorzy oraz delegacje szkół, Dyrektorzy działających na terenie gminy instytucji oświaty, kultury, pomocy społecznej, pracownicy Urzędu Gminy Policzna, emerytowani Nauczyciele i Pracownicy Szkoły w Policznie,  Absolwenci Szkoły, Rodzice oraz cała szkolna społeczność.

Wielkim zaszczytem dla Szkoły było odznaczenie wręczone przez Wicemarszałka Rafała Rajkowskiego. Szkoła w Policznie została uhonorowana Medalem Pamiątkowym „Pro Mazovia”, najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pamiątkowe Dyplomy uznania za wkład w rozwój szkolnictwa  wręczono również byłym i obecnym dyrektorom Szkoły. Wśród wyróżnionych są: Maria Adamiec, Barbara Ziemka, Stanisław Pająk, Józef Kaca, Beata Wdowiak, Jolanta Kalinowska. Za propagowanie wiedzy o dziejach Szkoły Dyplom otrzymała również emerytowana nauczycielka – pani Eugenia Januszewicz.

Pamiątkowe listy gratulacyjne wystosowane przez Wójta Gminy i Dyrektora Szkoły wręczono wszystkim emerytowanym i obecnym Nauczycielom Szkoły.

Gratulacje oraz życzenia pomyślnego rozwoju przekazał Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty – pana Wojciech Nalberski, dołączając pozdrowienia od Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Ciepłe słowa dla ludzi tworzących historię i współczesność szkoły skierowała Przewodnicząca Rady Rodziców – Joanna Molęda.

Po oficjalnych przemówieniach, uczniowie, nauczyciele, pracownicy i absolwenci opowiedzieli historię szkoły, która była tematem programu artystycznego. Występ zakończono koncertem kolęd i pastorałek wprowadzającym  świąteczną atmosferę, a Dyrektor Szkoły i Wójt Gminy przekazali życzenia świąteczne i noworoczne.

Rada Rodziców przygotowała dla wszystkich słodką niespodziankę – tort jubileuszowy dla wszystkich uczestników gali.

W pięknie przygotowanej Sali gimnastycznej goście mogli obejrzeć wystawę archiwalnych i współczesnych zdjęć dokumentujących życie Szkoły, prezentację multimedialną o dziejach Szkoły. Na pożegnanie wszyscy uczestnicy byli obdarowywani prezentami przygotowanymi przez Uczniów, Nauczycieli i Rodziców.

Wspaniały Jubileusz, atmosfera życzliwości, pozytywnej refleksji i dumy pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników uroczystości.

 

 

Przemówienie Wójta Gminy Policzna:

Dostojni i Czcigodni Goście, Drodzy Pedagodzy, kochani uczniowie, Szanowni sympatycy i przyjaciele szkoły!!!

         Spotykamy się dzisiaj aby uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości 100 -lecia szkoły w Policznie. Państwa obecność jest potwierdzeniem wyjątkowości tego święta.

         Niejednokrotnie wiele,  zwłaszcza młodych osób zadaje sobie pytanie: Po co jest szkoła?? – Szkoła jest po to żeby przystosować się do dorosłego życia, żeby przystosować się do spełniania wyzwań, realizacji zadań i priorytetowania ich oraz do tego, aby zdać sobie sprawę że efekty ma się wtedy, gdy się na nie zapracuje. Warto mieć tego świadomość i o tym pamiętać!

Taki chlubny Jubileusz to niezwykłe przeżycie i bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich absolwentów, ale również dla obecnych uczniów oraz osób związanych z naszą szkołą, wszystkich uczestników naszego święta. Nie jest to tylko sentymentalny powrót do przeszłości, ale znakomita okazja do pokazania tym, którzy uczą się w niej aktualnie, że szkoła to niezwykle ważny element w życiu każdego człowieka. To ci najmłodsi muszą zrozumieć, że aktualnie to oni tworzą historię swojej szkoły, muszą czuć, że są z nią złączeni, za nią odpowiedzialni, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości jako jej absolwenci.

Pamiętajmy o tych, którzy tworzyli jej historię. Nie sposób wymienić ich wszystkich, nie sposób wyliczyć także tego, co zrobili dla naszej szkoły. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją wspierali, zwłaszcza w trudnych chwilach, którzy dokładali wszelkich starań, aby dzieci mogły się uczyć w nowoczesnej szkole.

 

Historia tej szkoły dla każdego ma inny wymiar. Z sentymentem wspominamy swoją młodość, nauczycieli, ich życzliwość, przyjaźń i mądrość.

Wyrażam wielkie podziękowania dla ciężkiej pracy wszystkich dyrektorów i nauczycieli oraz kadry administracyjnej dla wszystkich tych, których praca kształtowała młode pokolenia.

         Dziękuję wszystkim uczniom naszej szkoły, że swoją nauką i pomysłami pobudzają kreatywność i mobilizują do pracy nauczycieli.

Mam nadzieję że dzisiejszy dzień będzie okazją do wspomnień i wzruszeń.

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za przybycie i uświetnienie swoją obecnością tak szczególnego dla nas dnia.

Życzę wszystkim absolwentom, pracownikom pedagogicznym i administracyjnym oraz wszystkim tym którzy przyszłości będą uczyć się i pracować w murach tej szkoły aby w waszych sercach zawsze brzmiały słowa Jana Kochanowskiego –  jej patrona :  „…służmy poczciwej sławie a jako kto może niech ku pożytku dobra spólnego pomoże..”