Uprzejmie informuję, że z uwagi na zalecenie kontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z dniem 1 stycznia 2020r. Urząd Gminy Policzna wstrzymuje prowadzenie usługi polegającej na wywozie nieczystości ciekłych (szamba) ciągnikiem i beczką asenizacyjną stanowiącą własność Gminy Policzna.

Poniżej prezentujemy wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Policzna.

 

 

       Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec