Policzna, dnia 04.08.2015 r.

Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków

INFORMACJA PODATKOWA

dla właścicieli nieruchomości położonych w obrębach:

 

Aleksandrówka, Andrzejówka, Antoniówka, Biały Ług, Bierdzież, Chechły, Czarnolas, Florianów, Gródek, Jadwinów, Jabłonów, Łuczynów, Ługowa Wola, Patków, Piątków, Policzna, Stanisławów, Świetlikowa Wola, Teodorów, Wilczowola, Władysławów, Wólka Policka, Wygoda, Zawada Nowa, Zawada Stara .

Wójt Gminy Policzna informuje, że w związku ze zmianami w operacie ewidencyjnym klasyfikacji działek oraz z założeniem ewidencji budynków położonych na terenie w/w obrębów ( ewidencja gruntów i budynków), wprowadzonymi przez Starostę Zwoleńskiego w wyniku modernizacji przeprowadzonej zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), które weszły w życie w dniu 20.10.2014 roku, przekazanymi do tut. organu podatkowego będą dokonywane zmiany w naliczeniu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Organ podatkowy ma obowiązek zmienić naliczenia podatków zgodnie z danymi w ewidencji gruntów i budynków. W wielu przypadkach nastąpiły zmiany klasyfikacji gruntów.

Organ podatkowy przy ustalaniu wysokości podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości jest obowiązany korzystać ze wspomnianej ewidencji gruntów i budynków jako podstawy do naliczania podatków, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 ww. ustawy, który mówi, iż podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Podsumowując, ewentualny wzrost wysokości podatku z Państwa nieruchomości objęty modernizacją nie będzie wynikał ze wzrostu stawki podatku uchwalonego przez Radę Gminy lecz zmiany w klasyfikacji gruntów, które wykonuje Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, NA POWYŻSZE ZMIANY NIE MA WPŁYWU RADA GMINY W POLICZNIE, ANI TYM BARDZIEJ WÓJT.

Informacja telefoniczna

Referat Podatków i Opłat U.G. Policzna

Tel. 48 6770039 wew. 48