Uprzejmi informujmy, iż w dniach  03.04.2019 – 30.04.2019 można będzie nieodpłatnie oddać Odpady szkła okiennego do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w Policznie przy ul. Przeździeckich 6.

 

Odpady należy dostarczyć do punktu we wtorki i czwartki od 8:00 do 14:00.