Drodzy mieszkańcy informuję że,

zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XXV/158/2020 Rady Gminy Policzna wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość częściowego zwolnienia od opłaty wynosi 1,00 zł od jednego mieszkańca na miesiąc.

Należy pamiętać aby złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowym obowiązującym wzorem, w której należy zaznaczyć kompostowanie w przydomowym kompostowniku. Deklaracje można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Policznie lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePuap.

Opłatę należy wnosić bez wezwania, co trzy miesiące u sołtysów wsi, na konto bankowe gminy 61 9157 0002 0010 0100 0765 0306 lub w kasie Urzędu Gminy.

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi selektywnie zbieranymi od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość pozostaje niezmienna i wynosi 17zł;

Więcej informacji można uzyskać:

– w Urzędzie Gminy pokój nr 10

– pod nr tel. 48 677 00 39 wew. 36

Wasz Wójt

Tomek Adamiec

 

DEKLARACJA

deklaracja odpady 2020 (1)