W dniu 8 września 2019r. na boisku Zespołu Placówek Oświatowych
w Policznie odbyły się Gminne Zawody Sportowo –Pożarnicze .
W rywalizacji uczestniczyło 5 jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Zwoleń,
4 jednostki z Gminy Policzna i Kobieca Drużyna Pożarnicza z jednostki OSP
Władysławów.
Zawody otworzył i przywitał zaproszonych gości Wójt Gminy
Policzna Tomasz Adamiec. Wśród zaproszonych gości obecni na zawodach
byli: V-ce Burmistrz Zwolenia Grzegorz Molendowski, Komendant
Powiatowy PSP w Zwoleniu bryg.Paweł Potucha , Prezes ZP ZOSP RP
dh. Jerzy Kowalski, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Tadeusz Głowacki
Komendant Gminny ZOSP RP dh Adam Kałdonek.
W zawodach startowało ogółem 90 druhów.

Sędziami zawodów byli oficerowie z Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
– sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami,
– ćwiczenie bojowe.
W rywalizacji jednostek z terenu gminy Policzna klasyfikacja przedstawiała się
następująco:
Sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami
1 miejsce – OSP Policzna z wynikiem 66,20pkt
2 miejsce – OSP Czarnolas z wynikiem 66,70pkt
3 miejsce – OSP Władysławów z wynikiem 67,00pkt
4 miejsce – OSP Gródek z wynikiem 78,20pkt
Kobieca Drużyna Pożarnicza :
1 miejsce – OSP Władysławów z wynikiem 71,40pkt
Ćwiczenia bojowe:
Męskie drużyny pożarnicze:
1 miejsce – OSP Policzna z wynikiem 55,80pkt
2 miejsce – OSP Władysławów z wynikiem 60,20pkt
3 miejsce – OSP Gródek z wynikiem 75.50pkt
4 miejsce – Czarnolas z wynikiem 94,40pkt

Kobieca drużyna pożarnicza:
1 miejsce – OSP Władysławów z wynikiem 63,80pkt

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
1 miejsce -OSP Policzna z wynikiem 122,00pkt
2 miejsce – OSP Władysławów z wynikiem 127,20pkt
3 miejsce – OSP Gródek z wynikiem 153,70pkt
4 miejsce – OSP Czarnolas z wynikiem 161,10pkt
Kobieca drużyna pożarnicza:
1 miejsce -OSP Władysławów z wynikiem 135.20pkt
Po zakończonej rywalizacji wszystkim jednostkom wręczono
okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów.
Nagrody ufundował Wójt Gminy Policzna ,który po zakończonej rywalizacji
podziękował za przygotowanie i udział w zawodach p zaprosił na skromny
poczęstunek.