Gmina Policzna, dzięki wsparciu z Samorządu Mazowsza i pozyskaniu środków z
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w dniu 17.07.2019r. podpisała
umowy na aktywizację pięciu sołectw naszej gminy, na każde sołectwo nasza gmina
otrzymała po 10 000,00 zł dofinansowania.
Tego samego dnia, Wójt Gminy Policzna – Tomasz Adamiec wraz z Panią
Skarbnik – Teresą Makuch, podpisał umowę z przeznaczeniem na dofinansowanie
remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Czarnolas na kwotę 10 000,00 zł.

Kolejną umową, podpisaną w tym dniu była umowa na dofinansowanie zakupu
samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo- gaśniczym dla
ochotniczej straży pożarnej w Czarnolesie na kwotę 100 000,00 zł
W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2019, gmina Policzna pozyskała 95 250,00 zł na zadanie pn.:
„Modernizacja boiska sportowego w Policznie”.
Dzięki licznym pozyskiwanym środkom finansowym, nieustannie się rozwijamy na
rzecz całej społeczności gminnej.