Ponad 160 000 zł trafi do Gminy Policzna w ramach programu ,,Cyfrowa Gmina”.

W dniu 8 listopada 2021 roku Wójt Gminy Policzna – Tomasz Adamiec uczestniczył w uroczystości odebrania symbolicznych czeków.  W spotkaniu udział wzięli: minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wicewojewoda mazowiecki – Artur Standowicz oraz posłanki Ziemi Radomskiej: Anna Kwiecień i Agnieszka Górska.

Tym razem celem dofinansowania jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.  

Dzięki dotacji w ramach ,,Cyfrowej Gminy” sfinansowana zostanie dalsza cyfryzacja urzędu i zakupiony zostanie sprzęt komputerowy dla jednostek podległych. Gmina  otrzyma dofinansowanie w formie grantu do 100 proc. wydatków kwalifikowanych.

                                                                                           

           Wójt Gminy

Tomasz Adamiec