BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ
O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE
W RAMACH PROJEKTU
„RADOMSKA AKADEMIA ROZWOJU REGIONALNEGO”

     Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców na bezpłatne szkolenia z możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Szkolenia odbędą się w dniu 27 sierpnia o godz. 9.00 w Świetlicy Gminnej w Policznie, ul. Bolesława Prusa 4

Szkolenia są organizowane przez Fundację Pro Civitas Bono oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach projektu „Radomska Akademia Rozwoju Regionalnego”. Patronat Honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Program szkoleń jest bardzo różnorodny i atrakcyjny. Po raz pierwszy beneficjenci będą mogli zapoznać się z zasadami aplikowania o fundusze z UE także z programów krajowych – takich jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – a także z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wiedzę na temat instrumentów zwrotnych, takich jak fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, a także dowiedzą się, jak pozyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie : www.pcbfundacja.org

oraz pod numerem tel. 799 200 599.

 

Radomska Akademia Rozwoju Regionalnego

Program Szkolenia dla przedsiębiorców1

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: osie priorytetowe, typy projektów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, kwalifikowalność wydatków, zasady aplikowania, harmonogram naboru wniosków na rok 2015.

9:00 – 10:00 Inteligentna Specjalizacja Województwa Mazowieckiego – założenia
i możliwości wykorzystania; Założenia Strategii Makroregionu Polski Centralnej

10:00 – 12:00 Możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Ćwiczenia, pytania

12.00 – 12. 20 przerwa

12:20 – 13:20 Możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach funduszy europejskich z programów krajowych:

  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Ćwiczenia, pytania

13:2014:00 Pozostałe możliwości uzyskania dofinansowania na działalność gospodarczą

  • Inicjatywa JEREMIE

  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

  • Program „Wsparcie w starcie”

14:00 – 14:30 Instrumenty zwrotne i poręczeniowe

14:30 – 15:00 Ogólne informacje na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020

1 Program szkolenia może ulec zmianie.