SZANOWNI PAŃSTWO

Wójt Gminy Policzna informuje, że IUNG w Puławach ogłosił w VI okresie raportowania wystąpienie suszy rolniczej. Na terenie naszej gminy wg wytycznych IUNiG w Puławach można szacować straty spowodowane przez suszę w uprawach: rzepak i rzepik.

W związku z powyższym informuję poszkodowanych producentów o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w terminie do dnia 24 lipca 2019 roku do tutejszego Urzędu Gminy pok. Nr 16.

Do wniosku producent rolny dołącza:

kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2019 r. w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego

kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)

   Wnioski można pobrać na stronie internetowej www.policzna.ugm.pl lub w Urzędzie Gminy Policzna pok. Nr 16.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec